SOLCELLEANLÆG

For nogle virksomheder er solcelleanlæg stadig en særdeles god investering.

Du kan få den største besparelse på dit nye solcelleanlæg såfremt du har en virksomhed som ikke kan få refunderet el-afgiften, – f.eks. institutioner, læger og tandlægehuse, mange liberale erhverv m. fl. som kan få betydlige fortjenester ved investering i et solcelleanlæg. Denne type virksomhed har typisk en el-udgift på mellem 180 øre og 225 øre pr. KWH og de fleste virksomheder kan forbruge strømmen, mens den produceres. Det er disse forhold, der gør en investering i solcelleanlæg meget interessant efter de nye regler.

Hvilket solcelleanlæg skal du vælge?

Dit valg af solcelleanlæg afhænger af, hvor meget strøm der er brug for i virksomheden. Solcelle´paneler danner tilsammen solcelleanlægget. Anlægget er typisk placeret på et tag, og panelerne er forbundet med kabler til en eller flere invertere, som omdanner strømmen fra solcellerne til 230V vekselstrøm. Har du brug for så meget strøm som muligt? Da gælder det om at vælge invertere, som kan håndtere størst muligt effekt fra panelerne i solcelleanlægget.

Nettoafregningsordningen er ophævet fra 20/12-2012.
Nettoafregningsordningen er blevet ophævet den 20/12-2012. Produktionen fra et solcelleanlæg i dag skal bruges af ejeren time for time. En eventuel overskydende produktion kan for et anlæg som er anskaffet i 2013 sælges til 130 øre pr. KWH. Denne salgspris nedtrappes gradvis for hvornår anlægget anskaffes, i 2014 hedder salgsprisen 116 øre pr. KWH og frem til 2018 til 60 øre pr. KWH

Brug for et tilbud?

Totel ApS – Din Elektriker i Gladsaxe